Parkour för barn

Under vårterminen 2017 erbjuder vi träning i parkour för barn på Brännö.
Instruktör: Magnus Balander, MagnusBalander@gmail.com

Två grupper, tio träningstillfällen

Vi tränar i två barngrupper, en grundnivå och en avancerad nivå. Träningen pågår under tio veckor, med start tisdagen den 17 januari.

Föräldrar är välkomna att närvara vid träningen.

Tid och plats

När: Tisdagar kl 18.00 (grundnivå) och kl 19.00 (avancerad nivå)
Var: Brännöskolans gympasal

Kostnad och betalningsinformation

För medlemmar i Brännöföreningen: 100 kr/termin.
För icke-medlemmar i Brännöföreningen: 150 kr/termin.

OBS! Enligt föreningens nya stadgar kan inte barn under 14 år ensamt vara medlem i Brännöföreningen. Minst en vuxen i familjen måste också vara medlem. Bli gärna medlem om du inte redan är det.

Inbetalning

Betala till Brännöföreningens plusgirokonto eller swishnummer.
Ange barnets namn och ”Parkour VT 17” på inbetalningen.
Plusgiro: 4 85 85-4
Swish: 123 680 44 88

parkour