Årsmöte 2017

Brännöföreningens årsmöte 2017 ägde rum i Brännögården söndagen den 12 mars kl. 11.00. Nedan hittar du protokoll, beslut och handlingar från årsmötet.

Protokoll och årsmötets beslut
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016
Förslag och motioner till årsmötet 2017