Årsmöte och sommarmöte 2017

Sommarmöte och extra årsmöte

Ovanligt många närvarade vid sommarens medlemsmöte, som också var ett extrainsatt årsmöte. Mötet ägde rum i Brännögården den 8 augusti 2017. På agendan stod bland annat fyllnadsval till ett antal poster i styrelsen.

Ta del av protokollet från sommarmötet (pdf)

Årsmöte 2017

Brännöföreningens årsmöte 2017 ägde rum i Brännögården söndagen den 12 mars kl. 11.00. Nedan hittar du protokoll, beslut och handlingar från årsmötet.

Protokoll och årsmötets beslut
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016
Förslag och motioner till årsmötet 2017