Årsmöte 2018

Välkommen till Brännöföreningens årsmöte söndagen den 25 februari klockan 11.00.
Plats: Brännögården

Dagordning årsmöte 2018-02-25

Årsmötets handlingar

Passa på att ta del av årsmötets handlingar i förväg. Alla närvarande som är medlemmar i Brännöföreningen har rösträtt vid årsmötet.

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017
Budgetförslag och verksamhetsplan 2018
Motioner och förslag till årsmötet 2018
  1. Betala träning per gång. Motion och yttrande (pdf)
  2. Samlad information om föreningar på Brännö. Motion och yttrande (pdf)
  3. Lekplats vid Brännögården. Motion och yttrande (pdf)
  4. Ledamot till Brännö Lagårds styrelse. Förslag och yttrande (pdf)
  5. Höjd medlemsavgift. Styrelsens förslag (pdf)