Årsmöte 2018

Brännöföreningens årsmöte ägde rum söndagen den 25 februari 2018 i Brännögården. Ta del av beslut och handlingar från årsmötet.

Dagordning och protokoll

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Budget och verksamhetsplan 2018

Årsmötet godkände budgetförslag och verksamhetsplan för år 2018.

Motioner och förslag till årsmötet 2018

Årsmötet biföll samtliga förslag och motioner.

  1. Betala träning per gång. Motion och yttrande (pdf)
  2. Samlad information om föreningar på Brännö. Motion och yttrande (pdf)
  3. Lekplats vid Brännögården. Motion och yttrande (pdf)
  4. Ledamot till Brännö Lagårds styrelse. Förslag och yttrande (pdf)
  5. Höjd medlemsavgift. Styrelsens förslag (pdf)