Bli medlem

Alla som bor på Brännö – året om eller under sommaren – är välkomna att bli medlemmar i Brännöföreningen. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd!

Medlemsavgift

 • Vuxen 200 kr
 • Pensionär 150 kr
 • Barn och ungdomar under 20 år 50 kr. Dock max 100 kr för alla barn i samma familj. Maxbelopp per familj 500 kr.

Om medlemskap och deltagaravgifter

I Brännöföreningen registreras alla medlemmar individuellt – även barn, men då som medlemmar av en familj. Enligt föreningens stadgar kan inte barn under 14 år ensamt vara medlem i Brännöföreningen. Minst en vuxen i familjen måste också vara medlem.  Minsta familjeavgiften blir således 250 kronor: 200 för den vuxna samt 50 kronor för ett barn.

Många av föreningens aktiviteter har en rabatterad avgift för medlemmar och en annan, ordinarie, avgift för icke medlemmar. Det är deltagarens medlemskap som avgör om deltagaravgiften hamnar på medlemspris eller ej. Detta innebär att om ett barn ska betala medlemspris för en aktivitet måste barnet vara medlem i föreningen. Det räcker alltså inte att en annan person i familjen är medlem om inte deltagaren själv är det.

Inbetalning

Betala in avgiften in på bankgiro 5234-1245 eller Swish 123 400 36 61.
Skriv ditt namn och e-postadress på inbetalningen, samt notering ”Medlemsavgift”.

Observera att Swishnumret endast gäller för medlemsavgifter. Se respektive aktivitet för barn och vuxna, kulturevenemang eller uthyrning för övriga Swishnummer till Brännöföreningen.

Om Brännöföreningens medlemsregister

Föreningen har ett datorbaserat medlemsregister. Där lagras uppgifter om medlemmar och andra personer som på något sätt varit i kontakt med föreningen (varit funktionär, sponsor, deltagit i föreningens aktiviteter, med mera). De personuppgifter som registret innehåller är:

 • Namn
 • Bostadsadress
 • Eventuell sommaradress
 • Födelsedata (år, månad och dag. För de personer som erhållit arvode eller lön registreras hela personnumret)
 • Telefon
 • E-post
 • Familjetillhörighet
 • Medlemshistorik

Dessutom lagras uppgifter om:

 • Deltagande i olika aktiviteter
 • Uppdrag inklusive funktionärsinsatser
 • Innehav av föreningsnycklar
 • Organisation som föreningen har koppling till och som personen är ombud för
 • Uthyrningar av lokaler mm

Som registrerad person har du enligt Personuppgiftslagen en gång per år rätt att få ett utdrag över de uppgifter vi lagrar om dig och din familj. Skicka en begäran till medlem@brannoforeningen.se eller fyll i formuläret nedan. Eftersom utdraget i många delar beskriver det aktuella året är det klokt att begära utdraget under hösten för att få med allt som skett under året.

Kontakta oss

Har du frågor angående ditt medlemskap? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig via e-post.

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande