Brännö bastu

Brännö bastu tillhör föreningen Bastubryggan Brännö. Du behöver bli medlem i bastuföreningen för att få tillgång till bastun.

Medlemsavgift och nyckelbricka

Medlemsavgiften är 500 kr för kalenderår och betalas till Bankgiro 658-8818. Ange alltid namn och adress och är du ny medlem ange detta med ”ny”.

Nya medlemmar erhåller efter betalning nyckelbricka av Jan Nyman tel. 070 4073592.
Nyckelbrickan är personlig och får alltså inte lånas ut.

Obetald medlemsavgift medför att nyckelbrickan raderas.

Medlem som tar med gäst lägger 40 kr i för ändamålet uppsatt box.

Bastutider

Måndagar Damer 06.00 – 22.00
Tisdagar Herrar 06.00 – 18.00 (18.00 – 22.00 är bastun abonnerad av styrelsen)
Onsdagar Damer 06.00 – 22.00
Torsdagar Herrar 06.00 – 22.00
Fredagar Damer 06.00 – 14.00
Fredagar Herrar 14.00 – 22.00
Lördagar Herrar 06.00 – 14.00
Lördagar Damer 14.00 – 22.00

OBS! När bastun är uthyrd på lördagar stänger bastun kl. 18.00. Bastun stänger kl 18.00 även lördagarna under perioden 30 juni till 11 augusti, på grund av att dansen på Brännö brygga äger rum då.

Söndagar Damer 06.00 – 14.00
Söndagar Herrar 14.00 – 22.00

Uthyrning av bastun

Bastun kan hyras av medlem lördagar i jämn vecka kl. 18.00 – 22.00. Priset är 700 kr.

OBS! Då det under sommaren är Dans på Brännö Brygga under lördagarna 30 juni-11 augusti
är det vid dessa tillfällen inte möjligt att hyra bastun, den stängs då kl. 18.00.

Förfrågan och bokning sker på telefon 073-7147384 till Lisbeth Sandqvist, vardagar mellan 17.00-19.00

Föreningen Bastubryggan Brännö

Bastubryggan är en ideell förening som bildades 1998 av sju entusiaster som uppförde bastun med hjälp av bidrag från ett stort antal sponsorer, både företag och privata.

Själva bastubyggnaden har ritats av den kände Brännöprofilen SG Larsson.

Efter ett och ett halvt års byggtid kunde bastun invigas den 1 juli 2000. Den har alltså nu varit igång i över 15 år. Drift, underhåll och investeringar har allt sedan starten enbart finanserats av medlemsavgifter samt frivilliga insatser främst av styrelsen men också av intresserade medlemmar, några övriga stöd finns inte.

Alla sponsorerna och de som på ett eller annat sätt har medverkat till att bastun kom till har fått en namnskylt i mässing uppsatt på ett gammalt fint roder upphängt i bastun.

Bastun ligger på ett väderutsatt läge och minst lika mycket tid som det tog att bygga bastun har lagts på att hålla den igång. Främst är det VA anläggningen som är känslig speciellt under vintertid, dessutom har stormen två gånger raserat badbryggan och vi hade nyligen en allvarlig vattenläcka ifrån duschutrymmet.

Föreningen uppskattar medlemmar och eventuellt medföljande gäster som iakttar varsamhet med anläggning och inredning samt städar upp och lämnar bastun i samma skick som man själv önskar finna den.

Styrelsen

Hans Sundén Ordförande
Bert Eliasson Sekreterare
Jan Isaksson Kassör
Sven Bergfjord ledamot
Jan Nyman ledamot
Mats Eriksson Revisor
Christer Magnusson Ledamot

Kontakt med styrelsen: bastubryggan.husvik@gmail.com