Badsektionen

Ansvarig: vakant

Brännö har tre fina badställen: Ramsdal, Vassdal och Grönavik. Ramsdalsbadet är ett så kallat ”EU-bad”. Varje år undersöks badets tillgång, infrastruktur och kvalitet. Vattenkvaliteten kontrolleras fyra gånger per år.

Under sommarsäsongen underhålls alla tre badplatserna dagligen av säsongsanställda ungdomar.

Är du intresserad av att hjälpa till att hålla badplatserna i fint skick, kanske delta i föreningens arbetsdagar inför och efter badsäsongen? Kontakta oss: kontakt@brannoforeningen.se