PR-sektionen

Ansvarig: Karin Colliander?

PR-sektionens huvuduppgift är att sprida information till våra medlemmar och andra intresserade via Brännöföreningens webbplats och Brännöbladet.

Om Brännöbladet

Brännöbladet kommer ut en eller två gånger per år. Den delas ut till Brännöföreningens medlemmar och finns också att hämta på Brännö Handel, Brännö Värdshus och i Kiosken i Husvik så länge lagret räcker.

Redaktion: Karin Colliander, tel. 0706-58 56 56
Annonsansvarig: Conny Skoglund, Kjell Uppling
Layout: Monica Arhage
Ansvarig Brännöföreningen: Carin Bjarsch

Arkiv för Brännöbladet

Vi söker gamla Brännöblad!

Om du eller någon du känner har gamla Brännöblad liggande som ni inte vill spara, tar vi tacksamt emot dessa för att försöka få ihop en komplett referenssamling. Vi söker Brännöblad från 2006 och bakåt i tiden, inte minst om någon har Brännöblad som är äldre än 1992/årgång 17.  Kungliga biblioteket har de flesta utgåvorna av Brännöbladet arkiverade, men även de saknar några exemplar. Kontakta oss om du vill skänka gamla exemplar av Brännöbladet.