Styrelse, revisorer och valberedare

Styrelse 2017 Namn
Tf ordförande Maria Lundblad
Tf vice ordförande/Sekreterare Rikard Forssander
Sekreterare Rikard Forssander
Kassör Maria Lundblad
Ledamot Ulf Kristensson
Ledamot Anders Berglund
Ledamot vakant
Ledamot vakant
Suppleant Lotta Bengtsson
Suppleant Henrik Sjöstrand
Suppleant Rasmus Ståhl

Kontakta styrelsen: kontakt@brannoforeningen.se

 

Revisorer och valberedning 2017 Namn
Revisor (1 år) Barbro Karlund
Revisor (1 år) Lill Emanuelsson
Revisorssuppleant (1 år) Ing-Marie Ericsson
Valberedare (1 år) Pege Hermansson
Valberedare (1 år) Kathe Ejdefjord
Valberedare (1 år) Carin Bjarsch