Rekord på strandstädningen?

Söndagen den 8 maj var det totalt 81 personer som deltog på strandstädningen/förberedelse på våra tre olika stränder på ön. Ramsdal, Vassdals och Gröna vik. Vi hade tur med vädret också och det kändes nästa som om sommaren låg runt hörnet. Därefter grillade vi korv tillsammans som sig seden bör!

Vassdal

Har man börjat förbereda för en grillplats.

Ramsdal

Stränderna krattade bort all tång och bars bort. I med stegarna på bryggorna och i år lyckades vi (trumvirvel) även få i flytbryggan med rampen. Det var ett tag sedan detta lyckades på städ-dagen! Dock behöver vi byta ut lite trall på flytbryggan för att fästa stegen.

Gröna vik

Även här städades det och förbereds inför sommaren badgäster.

ETT STORT TACK till ER alla som hjälper oss under dessa städdagar. Vad vore Brännö utan sina funktionärer.

//Styrelsen

För er med barn som deltagit i våra sommaraktiviteter på Brännö!

Vår förhoppning är att återigen kunna erbjuda simskola, fotbollsskola, Brännölopp, Lillen Cup mm. För att kunna genomföra detta behövs dock fler funktionärer – både samordnare och funktionärer i samband med genomförandet.

Simskolan tror vi är löst och planeras för veckorna 26 – 31.

Avseende friidrottsskolan behöver vi en ”vikarie” för planering och genomförande av den aktiviteten i sommar eftersom vår ordinarie funktionär har förhinder i år.

Fotbollsskolan kan genomföras men där behöver vi i så fall en grupp föräldrar / funktionärer som planerar och genomför arrangemanget. Vår tränare från tidigare år kan ställa upp under själva fotbollsskolan men har begränsat med tid för förberedelser.

För att kunna genomföra Brännöloppet, Lillen Cup mm behövs också funktionärer.

Om någon av dessa aktiviteter är extra viktig för dig och om du har möjlighet att engagera dig behöver vi din intresseanmälan senast den 24 april.

—>Maila till kontakt@brannoforeningen.se.

Save the date – Söndag 8 Maj – Vårrusta badplatserna!!

Söndag den 8 maj träffas vi för den årliga vårrustningen av våra badplatser.

(vid dålig väderlek flyttar vi detta till kommande söndag)

Vi lägger i flytbryggor och stegar, skrapar bort havstulpaner, städar skräp och ser till att våra badplatser är redo för sommarsäsongen 2022.

Ta gärna med skrapor och arbetshandskar. Vi bjuder på kaffe och korv med bröd!

Ramsdal: samling kl 11.00.
Gröna vik: samling kl 10.00.
Vassdal: samling kl. 11.00

PS: Vet ni om att Brännöföreningen får 100 kr i bidrag av Göteborgs Stad för varje deltagare på detta evenemang!

Vi behöver er hjälp här!

Styrelsen