Årsmöte 2020

Brännöföreningens årsmöte äger rum söndagen den 23 februari 2020.

Nedan kan du ta del av handlingar inför årsmötet.

Läs mig först – info om handlingar nedan

Dagordning och protokoll

Dagordning årsmöte 2020-02-23 (pdf)
Protokoll 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019

Resultaträkning per konto 2019 (pdf)
Noter resultat konto 2019 (pdf)
Resultaträkning detalj (pdf)
Balansräkning (pdf)
Noter balansräkning (pdf)
Verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

Budget och verksamhetsplan 2020

Budget per konto (pdf)
Budget per objekt (pdf)
Noter Budget (pdf)
Verksamhetsplan 2020 (pdf)