Årsmöte 2021

OBS! – Digitalt Årsmöte 2021

Brännöföreningens årsmöte äger rum digitalt söndagen den 28 februari 2021 kl.11.00.

OBS! Registrering innan mötet krävs.
Länk till mötet kommer lördag 27 februari att mailas ut till de som registrerat sig
Registrera dig genom att maila för- och efternamn på de som tänker delta till medlem@brannoforeningen.sesenast fredag 26 februari.

Instruktion för digitalt möte (pdf)

Nedan kommer handlingar inför årsmötet.

Dagordning och protokoll

Dagordning årsmöte 2021-02-28
Protokoll kommer efter mötet

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

Resultaträkning per konto 2020 (pdf)
Noter resultat konto 2020 (pdf)
Resultaträkning detalj (pdf)
Balansräkning (pdf)
Noter balansräkning (pdf)
Verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

Budget och verksamhetsplan 2021

Budget förslag 2021 (pdf)
Budget per konto 2021 (pdf)
Budget per objekt 2021 (pdf)
Noter Budget 2021 (pdf)
Förslag beslut budget 2021 (pdf)
Verksamhetsplan 2021 (pdf)

Förslag och Motioner

Förslag reviderade stadgar (pdf)
Förslag medlemsansökan Bygdegårdarna (pdf)
Förslag inskrivning servitut (pdf)
Förslag medlemsavgifter 2022 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse 2021 (pdf)

Svar på Motion – Vägen Grönavik (pdf)