Årsmöte 2022

ÅRSMÖTE BRÄNNÖFÖRENINGEN

Söndag 27 februari

Kl. 11.00 på Brännögården

Du kan också delta digitalt men då måste du föranmäla dig senast fredag 25 februari genom att
skicka ett mail till medlem@brannoforeningen.se
Länk till mötet kommer att mailas ut under lördag 26 februari till de som anmält sig

Instruktioner för digitalt Årsmöte via Teams (pdf)

Från den 20 februari kan du ta del av årsmötets
dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för 2021 på brannoforeningen.se.

Varmt välkomna!

Inbjudan årsmöte 2022 vers 3

 

Dagordning och protokoll

2022-02-27 dagordning årsmöte

Protokoll Årsmöte 2022-02-27

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Resultat 2021 konto med  Noter Resultat, konto 2021 (1)

Resultat 2021 objekt_detalj

Balansräkning 211231

Revisionsberättelse 2021

Förslag disposition resultat 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Budget och verksamhetsplan 2022

Budget 2022 konto med Noter budget 2022 per konto

Budget 2022 detalj

Verksamhetsplan 2022

 

Förslag och Motioner

Förslag medlemsavgifter 2023