Årsmöte 2022

Digitalt Årsmöte 2022

Brännöföreningens årsmöte äger rum digitalt Söndagen den 28 februari 2022 kl.11.00.

Motioner och förslag från medlemmar ska vara Brännöföreningen tillhanda senast den 13 februari.
E-post: kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

 

Instruktion för digitalt möte (pdf)

Länk till mötet kommer att läggas ut här på hemsidan men även mailas ut innan mötet.

Varmt välkomna att ansluta till detta möte digitalt!

 

Från den 20 februari kan du ta del av årsmötets dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2021.

 

Dagordning och protokoll

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

 

Budget och verksamhetsplan 2022

 

Förslag och Motioner