Ny badbrygga i Gröna vik

Ny badbrygga i Gröna vik

Bygget av den mycket efterlängtade badbryggan i Gröna vik har nu fått klartecken att börja!

Brännöföreningen står för kostnaden för arbetsmaterial, maskinhyra och pålningsarbete, och själva byggarbetet utförs av ideella krafter på ön. Arbetsgruppen som håller i bygget leds av Erik Berglund.

Vill du hjälpa till?

Har du frågor eller vill du hjälpa till att bygga bryggan? Anmäl ditt intresse till Erik Berglund: eriber0724@gmail.com

Bakgrund

Den gamla bryggan i Gröna vik har under en tid varit i så pass dåligt skick att den varit en säkerhetsrisk. Flera boende i området har påtalat detta för Brännöföreningen, och därför monterades bryggan ner under senvåren i år.

Föreningen sökte bidrag från kommunen till en ny brygga i Gröna vik, men tyvärr beviljades inte bidraget.

Erik Berglund, boende på Brännö samt ordförande för Stämmesunds bryggförening, kontaktade Brännöföreningen i somras och erbjöd sig att hjälpa till att samla ihop frivillig arbetskraft för att bygga en brygga, om föreningen betalar för materialet. Han tog också fram ett kostnadsförslag på material och maskinhyra.

På Brännöföreningens öppna sommarmöte i augusti beslutades att vi tillsammans med Erik Berglund tillsätter en arbetsgrupp som tittar vidare på kostnadsförslaget och tar fram en plan för att bygga en ny brygga med ideell arbetskraft.

Arbetsgruppen har inte mött några invändningar från Länsstyrelsen eller andra instanser att bygga en badbrygga med traditionell konstruktion, liknande den gamla bryggan.

Brännöföreningens styrelse beslutade den 13 september att godkänna arbetsgruppens detaljerade kostnadskalkyl och därmed ge klartecken för arbetsgruppen att sätta igång med bygget av ny brygga i Gröna vik.

grona_vik