Årets agenda 2022

Här hittar du en översikt över Brännöföreningens evenemang och aktiviteter under 2022.
Agendan är under arbete och vissa datum är inte bestämda ännu.

Februari

  • 28 Februari: Årsmöte kl 11.00, digital medverkan endast! Mer info här:

Maj

 

Juni

Augusti

 

Oktober

 

December

  • Söndag 4 December: Julvandring på Brännö kl 11.00-16.00