Styrelse, revisorer och valberedare

Styrelse 2018 Namn
Ordförande Lukas Sundberg
Vice ordförande Rikard Forssander
Kassör Willy Brink
Sekreterare Carin Bjarsch
Ledamot Catrin Bengtsson
Ledamot Martin Edström
Ledamot Lisa Johansson
Suppleant Cecilia Vikensten
Suppleant Oskar Andersson
Suppleant Lina Carlstedt

Kontakta styrelsen: kontakt@brannoforeningen.se

 

Revisorer och valberedning 2018 Namn
Revisor (1 år) Barbro Karlund
Revisor (1 år) Lill Emanuelsson
Revisorssuppleant (1 år) Ing-Marie Ericsson
Valberedare (1 år) Pege Hermansson
Valberedare (1 år) Jenny Frost
Valberedare (1 år) Karin Colliander