Styrelse, revisorer och valberedare

Styrelse 2019                   

Ordförande – Lukas Sundberg

Vice ordförande – Rikard Forssander

Kassör – Willy Brink

Sekreterare – Catrin Bengtsson

Ledamot – Lina Carlstedt

Ledamot – Jenny Frost

Ledamot – Jan Wigartz

Ledamot – Erik Berglund

Ledamot – Lisa Nordmark

Suppleant – Peter Slonawski

Suppleant – Ingvar Grahn

Suppleant – Olle Johnels

Kontakta styrelsen: kontakt@brannoforeningen.se

Revisorer och valberedning 2019

Revisor – René Sahlen

Revisor – Sinikka Necander

Revisorssuppleant – Åsa Berner

Revisorssuppleant – Ing-Marie Ericsson

Valberedare (smk) – Pege Hermansson

Valberedare – Karin Colliander

Valberedare – Vakant