Årsmöte 2024

 

Söndag 3 mars

Kl. 11.00 på Brännögården

Motioner och förslag från medlemmar ska vara Brännöföreningen tillhanda senast den 18 februari.
E-post: 
kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Från den 25 februari kan du ta del av årsmötets dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2023 nedan.

Varmt välkomna!

Dagordning och protokoll

2024-03-03 dagordning årsmöte

Bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

231231 Balansräkning

Resultat 2023 konto

Resultat 2023 rubriker

Resultat 2023 detaljer

Noter Balansräkning 231231

Noter Resultat, konto 2023

Revisionsberättelse 2024

Budget och verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024 per konto

Noter Budget 2024 per konto

Förslag och Motioner

Proposition stadgeändring

Proposition om hyreskostnad._

Motion om midsommarfirandet

Förslag till medlemsavgifter 2025