Årsmöte 2023

Söndag 26 februari

Kl. 11.00 på Brännögården

Motioner och förslag från medlemmar ska vara Brännöföreningen tillhanda senast den 12 februari.
E-post: 
kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Från den 19 februari kan du ta del av årsmötets dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2022 nedan.

Varmt välkomna!

OBSERVERA att budgetförslagen har uppdaterats med ny version 2023-02-20

Dagordning och protokoll

2023-02-26 dagordning årsmöte

Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Balansräkning 2022

Resultat 2022 konto

Resultat 2022 objekt

Noter Balansräkning 2022

Noter Resultat, konto 2022

Revisionsberättelse 2022

Budget och verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2023

Budgetförslag 2023 detalj

Budgetförslag 2023 konto

Noter Budget 2023 per konto

Förslag och Motioner

Styrelseförslag

Motion sopställ Gröna Vik