Hyrpriser och betalning

För att hyra ska du ha fyllt 20 år. Hyresavtal och ordningsregler måste följas.

Så fungerar det att hyra lokal

Hyr du lokal för fest gäller enhetstaxa och du disponerar lokalen mellan klockan 14.00 dag ett till
klockan 12.00 dag två. Önskar du disponera lokalen före kl 14.00 dag ett och/eller efter kl. 12.00 dag två så tillkommer timtaxa enligt nedan.

När du hyr lokal för övrig verksamhet betalar du per timma. Bokar du mer än 8 timmar mellan
08.00-23.00 så betalar du bara för 8 timmar (maxtaxa). Vill du disponera lokalen utöver dessa klockslag så går det bra, om lokalen är ledig. Då betalar du timtaxa för de extra timmarna.

I hyresavtalet ingår att du som är hyresgäst städar lokalen. Utebliven eller icke godkänd städning eller utebliven återmöblering debiteras med 500 kr per timma.

OBS! Oavsett om du hyr för en heldag eller per timma, tänk på att räkna med den tid före och efter arrangemanget som du behöver för förberedelser och städning. Du hyr alltså den tid du behöver disponera lokalen t.ex för att dekorera och/eller ställa in saker i lokalen eller i kyl och frys i förväg
och för städning.

Aktivitetshuset och Brännögården

VERKSAMHET FÖR VUXNA (20 år och äldre) MEDLEM EJ MEDLEM
Tider Enhetstaxa Extra timmar Enhetstaxa Extra timmar
Fest/dygnsbokning¹ 14.00-12.00 1500 kr 68 kr 3000 kr 136 kr
Tider Timtaxa Maxtaxa
(8 tim)
Timtaxa Maxtaxa
(8 tim)
Ideell verksamhet, vardag² 08.00-23.00  90 kr  720 kr  180 kr  1440 kr
Ideell verksamhet, helg³ 08.00-23.00  113 kr  900 kr  225 kr  1800 kr
Kommersiell verksamhet, vardag² 08.00-23.00  270 kr  2160 kr 540 kr  4320 kr
Kommersiell verksamhet, helg³ 08.00-23.00  338 kr  2700 kr  675 kr  5400 kr
VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOM (UNDER 20 ÅR) * MEDLEM EJ MEDLEM
Tider Timtaxa Maxtaxa
(8 tim)
Timtaxa Maxtaxa
(8 tim)
Ideell verksamhet, vardag² 08.00-23.00**  45 kr  360 kr  90 kr  720 kr
Ideell verksamhet, helg³ 08.00-23.00**  56 kr  450 kr  113 kr  900 kr
Kommersiell verksamhet, vardag² 08.00-23.00  135 kr  1080 kr  270 kr  2160 kr
Kommersiell verksamhet, helg³ 08.00-23.00  169 kr 1350 kr  338 kr  2700 kr

1 I vissa fall kräver vi en deposition utöver hyran
2 Aktivitetshuset dagtid vardagar endast under skolans sommarstängda veckor. Övriga veckor från kl.18.00
3 Helg: fredag från 18.00 t.om söndag samt röda dagar. Hyr du en hel fredag gäller vardagspriset
* Vid all verksamhet som avser barn och ungdom måste en vuxen person (20 år eller äldre) vara ansvarig

Nollbokning (hyra utan avgift)

Det går att ”hyra” våra lokaler gratis om något av följande villkor uppfylls:

Aktiviteten är för barn och ungdom under 20 år och ingen deltagaravgift tas ut (dvs ideell verksamhet), bokaren är medlem och minst 20 år gammal samt accepterar att bokningen blir inställd ifall annan bokning inkommer är priset 0 kr.

Ideella och allmännyttiga föreningar med säte på Brännö eller Asperö får boka lokal gratis för sina ordinarie årsmöten (ej extra årsmöten eller andra möten). Gäller ej ekonomiska eller intresseföreningar (brygg- eller båtföreningar mfl).

OBS! Kryssa i ”Nollbokning” på anmälningsformuläret och ange arrangemangets syfte i ”Meddelande”.

Föreningstaxa

Vid avgiftsbelagd förhyrning betalar samtliga föreningar oavsett typ, med säte på Brännö eller Asperö, taxa som för medlem oavsett om personen som bokar är medlem eller ej.

Bord och bänkar

Du som är medlem kan hyra Brännöföreningens möbelset. Ett möbelset är lagom för sex till åtta personer.

TIDER MEDLEM
Möbelset (ett bord och två bänkar) 2 dygn, från kl 12.00 till 12.00 50 kr

Avbokning

Om avbokning av lokaler sker senast sju dagar innan hyrestillfället utgår ingen hyra. Vid senare avbokning utgår hyra enligt taxa

Betalning

Hyresavgiften ska vara betald innan nyckel eller möbler kan hämtas ut. OBS! Ange vad du har hyrt när du gör inbetalningen, till exempel “Brännögården, barnkalas”.

Det finns tre olika sätt att betala avgiften:

1. Betala till Brännöföreningens Bankgirokonto 5234 – 1245.
Då måste betalningen vara inne på kontot senast fredag veckan innan du ska hyra (alltså inte samma vecka som hyresveckan).

2. Betala med Swish till Brännöföreningens konto 123 540 10 47.
Om du använder Swish är det ok att betala samma vecka som du ska hyra, dock senast dagen innan som du ska hyra.

3. Bokar du för en förening, företag eller annan organisation kan vi även fakturera hyresavgiften. Ange i så fall detta i “Meddelande” när du bokar och skriv även in fakturaadressen.

Boka lokal

Ok, jag har tagit del av informationen om priser och inbetalning. Nu vill jag boka!

Boka