Föreningar på Brännö

Det finns många aktiva föreningar på vår ö och ibland kan det vara svårt att hålla isär föreningarna och veta var man ska vända sig i olika frågor. Brännöföreningen har därför påbörjat en lista över öns föreningar. Listan kommer att byggas på efterhand och vid förfrågan sättas upp på anslag vid affärsplan.

Bastubryggan Brännö

Föreningen Bastubryggan Brännö är en ideell förening som har hand om bastun i Husvik. Du behöver bli medlem i föreningen för att få tillgång till bastun. Bastubryggan har ingen egen hemsida, därför har Brännöföreningen lagt ut svar på vanliga frågor om bastun, medlemskap och öppettider.

Information och kontakt: bastubryggan.nu/

Brännö Bys Samfällighetsförening (Byalaget)

Samfällighetsföreningens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens samfälligheter som till exempel Känsö och hamn- och vattenområden.

Information och kontakt: brannoby.se

Brännö Filmsällskap

Filmsällskapet arrangerar filmvisningar ca 10 gånger per år i olika lokaler på ön, varav en filmfest i oktober och en utomhusbio i augusti.

Information: facebook.com/brannofilmsallskap
Kontaktperson: Barbro Östlund

Brännöföreningen

Brännöföreningen arrangerar idrottsaktiviteter och kulturevenemang, hyr ut lokaler, ansvarar för underhåll av badplatser, och ger ut Brännöbladet.

Information och kontakt: brannoforeningen.se

Brännö Kyrkoförening

Brännö Kyrka byggdes på initiativ av Brännöbor på 50-talet och ägs av Brännöborna. Förutom gudstjänster, vigslar, dop och begravningar erbjuder kyrkan även verksamheter som körer, konserter, föredrag och barn/föräldragrupper.

Information och kontakt: facebook.com/Brännö-Kyrkoförening-254763298000429

Brännö Lagård

Föreningen Brännö Lagård driver ett lokalhistoriskt museum som i utställningar och arrangemang berättar om livet på Brännö genom seklen. Föreningen säljer också begagnade böcker för 5 kr styck Brännö Lagård Museum finns på Husviksvägen 17.

Information och kontakt: hembygd.se/branno och facebook.com/brannolagard

Brännö Naturvårdsförening

Naturvårdsföreningen arbetar främst med natur- och landskapsvård på Galterö samt underhåll av naturstigar på Galterö och västra Brännö.

Kontaktperson: Lars Hellman (ordförande), 031-970691

Brännö Tennisklubb

Kontakt: Kai Lingheimer,  070-778 18 18

brannotennisskola@gmail.com

Brännö vägförening

Vägföreningen förvaltar de vägar som ingår i vägföreningen på Brännö.

Information och kontakt: brannovagforening.se

Roddklubben Galären

Motionsrodd och/eller tävling i lätta båtar för sex personer. Även uppskattad aktivitet för företag, föreningar, vid bröllop och fest.

Information: facebook.com/groups/437602586252824
Kontaktperson: Göte Westberg