Bli medlem

Årsmötet 2021 beslutade om delvis nya medlemsavgifter och ålderskategorier att gälla från och med 2022. En orsak är att Göteborgs kommun kräver att de medlemmar vi kan få aktivitetsbidrag för måste betala minst 100:- i medlemsavgift.  Vi är mycket tacksamma för ditt stöd!

Medlemsavgift

Under 2024 är avgiften för medlemskap i Brännöföreningen följande:

  • Barn 0-6 år: 50:- (till och med kalenderåret barnet fyller 6 år)
  • Barn/ungdom 7-25 år: 100:- (från det kalenderåret barnet fyller 7 år)
  • Vuxen 26-64 år: 250:- (från det kalenderåret ungdomen fyller 26 år)
  • Pensionär 65 år och äldre: 200:- (från det kalenderåret personen fyller 65 år)

Familjerabatt

Om summan av avgifterna för en eller två vuxna /pensionärer samt familjens barn /ungdomar 0-25 år blir högre än 600:- utgår en familjerabatt så att familjen maximalt betalar 600:-. OBS att unga vuxna som fyllt 26 år alltid skall betala 250:- och alltså inte får medräknas för familjerabatt även om de bor ”hemma” och fortfarande är en del av familjen.

Vad räknas som familj?

Begreppet ”familj” betyder såklart 1-2 föräldrar/ vuxna vårdnadshavare och barn till dessa men vi godkänner också far/morföräldrar samt sommarboende barnbarn som familj. Däremot godkänner vi inte föräldrar tillsammans med barn som har eget boende som en familj. Då blir det två (eller flera) hushåll/familjer.

Så blir du medlem

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften. När du betalar in avgiften ingår du ett avtal om medlemskap med Brännöföreningen, vilket är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter.

Gör så här för att bli medlem:

  1. Läs vår personuppgiftspolicy för medlemmar (pdf)
  2. Fyll i anmälningsformuläret för medlemskap
  3. Betala in medlemsavgiften in på bankgiro 5234-1245 eller Swish 123 400 36 61.
    Ange ditt namn och e-postadress på inbetalningen, samt ”Medlemsavgift”.

Observera att Swishnumret endast gäller för medlemsavgifter. Se respektive aktivitet för barn och vuxna, kulturevenemang eller uthyrning för övriga Swishnummer till Brännöföreningen.

Om medlemskap och deltagaravgifter

I Brännöföreningen registreras alla medlemmar individuellt – även barn.

Många av föreningens aktiviteter har en rabatterad avgift för medlemmar och en annan, ordinarie, avgift för icke medlemmar. Det är deltagarens medlemskap som avgör om deltagaravgiften hamnar på medlemspris eller ej. Detta innebär att om ett barn ska betala medlemspris för en aktivitet måste barnet vara medlem i föreningen. Det räcker alltså inte att en annan person i familjen är medlem om inte deltagaren själv är det.

Kontakta oss

Kontakta medlem@brannoforeningen.se om du har frågor om ditt medlemskap.