Bli medlem

Alla som accepterar Brännöföreningens stadgar är välkomna att bli medlemmar. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd!

Medlemsavgift

Under 2021 är avgiften för medlemskap i Brännöföreningen följande:

  • Vuxen (20 år och äldre): 250 kr.
  • Pensionär: 200 kr.
  • Barn och ungdomar under 20 år: 50 kr. Max 100:- för alla barn i samma familj.
  • Familj (minst en vuxen och ett barn): minst 300 kr, max 600 kr.

Så blir du medlem

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften. När du betalar in avgiften ingår du ett avtal om medlemskap med Brännöföreningen, vilket är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter. Betalar du in avgift för familj utgår vi ifrån att du har fullmakt från dina familjemedlemmar att ingå medlemsavtal för deras räkning.

Gör så här för att bli medlem:

  1. Läs vår personuppgiftspolicy för medlemmar (pdf)
  2. Fyll i anmälningsformuläret för medlemskap
  3. OBS! Om du varit medlem något av de TVÅ senaste åren och inget ändrats behöver du inte fylla i någon ny blankett.
  4. Betala in medlemsavgiften in på bankgiro 5234-1245 eller Swish 123 400 36 61.
    Ange ditt namn och e-postadress på inbetalningen, samt ”Medlemsavgift”.

Observera att Swishnumret endast gäller för medlemsavgifter. Se respektive aktivitet för barn och vuxna, kulturevenemang eller uthyrning för övriga Swishnummer till Brännöföreningen.

Om medlemskap och deltagaravgifter

I Brännöföreningen registreras alla medlemmar individuellt – även barn, men då som medlemmar av en familj.

Många av föreningens aktiviteter har en rabatterad avgift för medlemmar och en annan, ordinarie, avgift för icke medlemmar. Det är deltagarens medlemskap som avgör om deltagaravgiften hamnar på medlemspris eller ej. Detta innebär att om ett barn ska betala medlemspris för en aktivitet måste barnet vara medlem i föreningen. Det räcker alltså inte att en annan person i familjen är medlem om inte deltagaren själv är det.

Kontakta oss

Kontakta medlem@brannoforeningen.se om du har frågor om ditt medlemskap.