Årsmöte 2020

Årsmöte söndag 23 februari kl.11.00 i Brännögården

Motioner och förslag från medlemmar ska vara
Brännöföreningen tillhanda senast den 9 februari.
E-post: kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Från den 16 februari kan du ta del av årsmötets
dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för 2019 på brannoforeningen.se.

Varmt välkomna!

Vill du bli medlem klicka här!