Annonspriser

  • Helsida 2 650 kr
  • Halvsida 1 500 kr
  • Tredjedels sida 1 000 kr

Har du inget att annonserna om, så kan du i stället bli sponsor av Brännös ungdomsverksamhet.

  • Guld 2 000 kr
  • Silver 1 000 kr
  • Brons 500 kr