Årsmöte 2019

Brännöföreningens årsmöte ägde rum söndagen den 24 februari 2019. Den avgående och den nya styrelsen vill tacka alla som kom!

Nedan kan du ta del av beslut och handlingar från årsmötet.

Dagordning och protokoll

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018

Budget och verksamhetsplan 2019

Årsmötet godkände budgetförslag och verksamhetsplan för år 2019.