Nyfiken på Brännöföreningen?

Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 9 augusti kl 18.00
Plats: Brännögården

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens arbete välkomna.
Det blir fika, informationspunkter och frågestund.

Utdrag ur dagordningen:

  • Rapport från ordförande om gångna och kommande aktiviteter under året
  • Rapport: Medlemsantal
  • Rapport: Ekonomi
  • Fyllnadsval: två suppleanter till styrelsen och två valberedare
  • Öppen frågestund

Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag 26 juli.
Skicka ditt förslag till: kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!

Styrelsen

slider-sommar