Informationsmöte 29/6

Lördag den 29/6 kl 10.30 – 12.00 hålls det ett informationsmöte i Brännögården för alla brännöbor och fritidsboende.
Brännöföreningen, Vägföreningen och Brännö Bys samfällighetsförening informerar om sina respektive föreningar och till vem man ska vända sig i olika frågor.

VÄLKOMNA!

Välkommen på Brännöföreningens öppna sommarmöte 9 Augusti

Tid: Tisdagen den 9 augusti kl 18.00 i Brännögården

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens arbete välkomna. Det blir fika, information och frågestund.

Utdrag ur dagordningen:

  • Rapport från ordförande om gångna och kommande aktiviteter under året
  • Rapport: Medlemsantal
  • Rapport: Ekonomi
  • Fyllnadsval
  • Öppen frågestund

Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag 2 augusti. Skicka ditt förslag till: kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!

Styrelsen

Välkommen på Brännöföreningens sommarmöte 10 Augusti kl 18:00

NYFIKEN PÅ BRÄNNÖFÖRENINGEN? 

Välkommen på Brännöföreningens öppna  sommarmöte! 

Tid: tisdagen den 10 augusti kl 18.00

Plats: Brännögården 

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens  arbete välkomna. Det blir fika, information och  frågestund. 

Utdrag ur dagordningen: 

  • Rapport från ordförande om gångna och  kommande aktiviteter under året 
  • Rapport: Medlemsantal 
  • Rapport: Ekonomi 
  • Öppen frågestund 

Förslag på fler punkter till mötet skall vara  föreningen tillhanda senast måndag 2 augusti. 

Skicka ditt förslag till:  kontakt@brannoforeningen.se 

 

OBS. Om antalet deltagare överstiger då gällande restriktioner  så kan vi behöva hålla mötet utomhus i stället. 

 

Varmt välkommen! 

Styrelsen

Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 6 augusti kl. 18.oo
Plats: Brännögården

Alla som är nyfikna på föreningens arbete är välkomna!

Utdrag ur dagornignen:

Rapport om aktiviteter under året
Rapport om medlemsantal och ekonomi
Öppen frågestund
Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag den 30 juli. Skicka ditt förslag till kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!
Styrelsen