Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 6 augusti kl. 18.oo
Plats: Brännögården

Alla som är nyfikna på föreningens arbete är välkomna!

Utdrag ur dagornignen:

Rapport om aktiviteter under året
Rapport om medlemsantal och ekonomi
Öppen frågestund
Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag den 30 juli. Skicka ditt förslag till kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!
Styrelsen

Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 14 augusti kl 18.00
Plats: Brännögården

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens arbete välkomna. Det blir fika, information och frågestund.

Utdrag ur dagordningen:

  • Rapport om aktiviteter under året
  • Rapport: Medlemsantal
  • Rapport: Ekonomi
  • Öppen frågestund

Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag 7 augusti. Skicka ditt förslag till: kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!
Styrelsen

Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 8 augusti kl 18.00
Plats: Brännögården

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens arbete välkomna. Dessutom har registrerade medlemmar möjlighet rösta i val och beslut. Vi kommer att ha fyllnadsval till några poster i styrelsen.

Utdrag ur dagordningen:

  • Rapport om aktiviteter under året
  • Rapport: Medlemsantal
  • Rapport: Ekonomi
  • Fyllnadsval
  • Öppen frågestund

Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag 25 juli. Skicka ditt förslag till: kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!
Styrelsen