Informationsmöte 29/6

Lördag den 29/6 kl 10.30 – 12.00 hålls det ett informationsmöte i Brännögården för alla brännöbor och fritidsboende.
Brännöföreningen, Vägföreningen och Brännö Bys samfällighetsförening informerar om sina respektive föreningar och till vem man ska vända sig i olika frågor.

VÄLKOMNA!