Ny lekplats på Brännö – vill du hjälpa till?

Vi har under ganska lång tid planerat för en renovering av Brännögården samt bygge och iordningställande av en ny lekplats på marken intill gården och brandstationen för de mindre barnen. Arbetet med att projektera gården pågår men vi har delat upp projektet i etapper och när det gäller lekplatsen har vi nu en färdig idé och nu behöver vi din hjälp! Så här tänker vi oss att den skall se ut:

Vissa saker kanske vi köper men det roligaste skulle ju vara om allt kunde byggas på plats

 Vi har valt att lägga (färdigt) gräs som underlag för att få en trevlig yta både för lek och vila så innan vi kan börja bygga måste vi göra en del markarbeten. Med tanke på corona-pandemin vet vi inte riktigt när vi kan komma igång – vi måste vara lite försiktiga med föreningens ekonomi innan vi vet hur sommaren blir – men vi vill ändå samla ihop en grupp av människor som vill hjälpa till med att bygga och snickra så vi kan ”trycka på knappen” när det är dags. Vi hoppas att detta blir under den kommande sommaren

 Visst vill du vara med och skapa? Maila intresseanmälan till kontakt@brannoforeningen.se och berätta gärna om du har något specialområde som du vill bidra med. Välkommen!

Årsmöte 2020

Årsmöte söndag 23 februari kl.11.00 i Brännögården

Motioner och förslag från medlemmar ska vara
Brännöföreningen tillhanda senast den 9 februari.
E-post: kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Från den 16 februari kan du ta del av årsmötets
dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för 2019 på brannoforeningen.se.

Varmt välkomna!

Vill du bli medlem klicka här!

Dags för anmälan till årets Julvandring på Brännö!

Snart är det dags för årets julvandring, som blir söndagen den 8 december 2019 kl. 11:00 – 16.00.

Vill du vara med som utställare i Brännögården*) eller anmäla ett eget öppetställe? Anmäl dig i så fall till Karin Colliander, tel: 0706-58 56 56 (ring eller sms:a).

Kostnad per öppetställe respektive bord på Brännögården är 150:-. Betalning antingen till Brännöföreningens bankgiro 5234-1245 eller med Swish till 123 073 76 68.

OBS! Använd samma namn på anmälan som vid inbetalning och skriv ”Julvandring”. För att förtydliga, alla som är med på kartan med eget nummer och namn, skriv Julvandring och namnet på ert öppetställe/kontaktperson. Vad gäller deltagare i Brännögården, skriv Julvandring Brännögården samt namn på utställaren.

Vill du bli fakturerad? Uppge korrekt fakturaadress vid anmälan till Karin Colliander, tel: 0706-58 56 56 (ring eller sms:a).

Vänliga hälsningar, BRÄNNÖFÖRENINGEN

*) I mån av plats.