Brännöföreningens årsmöte 2017

Tid: Söndagen den 12 mars kl. 11.00.
Plats: Brännögården

Motioner från medlemmar skall vara Brännöföreningen tillhanda senast den 26 februari.
E-post: kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna!