Påminnelse: ta bort inaktuella anslag och skyltar

Under Brännöföreningens öppna sommarmöte den 9 augusti diskuterades ordningsfrågor på ön, bland annat nämndes buller och nedskräpning efter fester, skyltar och anslag som inte tas ned vid Brännö Handel och på andra ställen.

Brännöföreningen äger inte dessa frågor, och kan dessvärre inte göra några större åtgärder för att åtgärda sådana problem. Men vi kan alla blir bättre på att ta ned skyltar och anslag efter oss. Därför kommer här en påminnelse till alla som arrangerar aktiviteter och evenemang här på ön:

  • Sätt datum på ditt anslag!
  • Kom ihåg att ta bort skylten när den inte är aktuell längre!

På så sätt slipper vi fulla anslagstavlor, och fler kan nå ut med sina budskap.

//Styrelsen

PS. Protokoll från sommarmötet kommer snart! Håll utkik på vår webbplats. DS.

Nyfiken på Brännöföreningen?

Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 9 augusti kl 18.00
Plats: Brännögården

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens arbete välkomna.
Det blir fika, informationspunkter och frågestund.

Utdrag ur dagordningen:

  • Rapport från ordförande om gångna och kommande aktiviteter under året
  • Rapport: Medlemsantal
  • Rapport: Ekonomi
  • Fyllnadsval: två suppleanter till styrelsen och två valberedare
  • Öppen frågestund

Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag 26 juli.
Skicka ditt förslag till: kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!

Styrelsen

slider-sommar