För er med barn som deltagit i våra sommaraktiviteter på Brännö!

Vår förhoppning är att återigen kunna erbjuda simskola, fotbollsskola, Brännölopp, Lillen Cup mm. För att kunna genomföra detta behövs dock fler funktionärer – både samordnare och funktionärer i samband med genomförandet.

Simskolan tror vi är löst och planeras för veckorna 26 – 31.

Avseende friidrottsskolan behöver vi en ”vikarie” för planering och genomförande av den aktiviteten i sommar eftersom vår ordinarie funktionär har förhinder i år.

Fotbollsskolan kan genomföras men där behöver vi i så fall en grupp föräldrar / funktionärer som planerar och genomför arrangemanget. Vår tränare från tidigare år kan ställa upp under själva fotbollsskolan men har begränsat med tid för förberedelser.

För att kunna genomföra Brännöloppet, Lillen Cup mm behövs också funktionärer.

Om någon av dessa aktiviteter är extra viktig för dig och om du har möjlighet att engagera dig behöver vi din intresseanmälan senast den 24 april.

—>Maila till kontakt@brannoforeningen.se.