Höststädning av badplatserna 2021

Lördagen den 9 oktober träffas vi för den årliga höststädningen av våra badplatser.

Vi tar upp flytbryggor och stegar, skrapar bort havstulpaner, städar skräp och inventerar vad som behöver åtgärdas inför sommarsäsongen 2022. Ta gärna med skrapor! Och glöm inte arbetshandskar och kläder efter väder.

Ramsdal: samling kl 11.00. Vi bjuder på korv med bröd

Gröna vik: samling kl 11.00. Vi bjuder på korv med bröd

När det gäller Vassdal finns här varken stegar eller flytbryggor att ta upp – därför fokuserar vi på de 2 andra baden denna dag.

PS: Vet ni om att Brännöföreningen får 100 kr i bidrag av Göteborgs Stad för varje deltagare på detta evenemang!

//Styrelsen