Ny lekplats på Brännö – hjälp behövs varje tisdag och torsdagkväll!

Kan du hjälpa till att färdigställa lekplatsen på Brännö?

Tisdagar och Torsdagar från den 1 Juni från kl 19.00 —> framåt. Så är ALLA välkommna att hjälpa till. Kanske har du barnbarn och har lite tid över att hjälpa?  Ju fler som möts upp desta snabbare blir lekplatsen färdig.

-Kontakta gärna projektledare Martha Nordwall Persson för mer information via mail: marthanordwall@gmail.com

 

Vi har under ganska lång tid planerat för en renovering av Brännögården samt bygge och iordningställande av en ny lekplats på marken intill gården och brandstationen för de mindre barnen. Arbetet med att projektera gården pågår men vi har delat upp projektet i etapper och när det gäller lekplatsen har vi nu en färdig idé och nu behöver vi din hjälp! Så här tänker vi oss att den skall se ut:

Vissa saker kanske vi köper men det roligaste skulle ju vara om allt kunde byggas på plats

 Vi har valt att lägga (färdigt) gräs som underlag för att få en trevlig yta både för lek och vila så innan vi kan börja bygga måste vi göra en del markarbeten. Med tanke på corona-pandemin vet vi inte riktigt när vi kan komma igång – vi måste vara lite försiktiga med föreningens ekonomi innan vi vet hur sommaren blir – men vi vill ändå samla ihop en grupp av människor som vill hjälpa till med att bygga och snickra så vi kan ”trycka på knappen” när det är dags. Vi hoppas att detta blir under den kommande sommaren

 Visst vill du vara med och skapa? Maila intresseanmälan till kontakt@brannoforeningen.se och berätta gärna om du har något specialområde som du vill bidra med. Välkommen!

Inspireras av barnen!

Många barn på vår ö saknar en lekplats. En av dem är Oliver Öien som under 3 dagar i sommarvärmen sålt prylar utanför sin farmors hus. Hela vinsten skänkte han till Lekplatsprojektet på Brännö!

Ett fantastiskt initiativ tycker vi!

Visst vill väl du också ”Göra en Oliver” och skänka en slant till Lekplatsprojektet!

Swisha till Brännöföreningens Swishnummer: 123 221 4567

Hälsningar
Brännöföreningens Styrelse

Lekplats vid Brännögården – några snabba frågor till Lisa och Cecilia i projektgruppen

Under våren 2018 påbörjar vi arbetet med en ny lekplats utanför Brännögården. Lekplatsprojektet, som godkändes av Brännöföreningens årsmöte i februari, leds av Lisa Johansson och Cecilia Wikensten. Några snabba frågor till Lisa och Cecilia:

Varför behövs det en lekplats?

– Det finns en lekplats vid Brännö skola som är tillgänglig för allmänheten, men bara utanför skoltider. Föräldrar som är hemma med små barn har idag ingen naturlig mötesplats där barnen kan leka utomhus och föräldrarna kan träffas. Det finns alltså ett tydligt behov på ön av en lekplats när skolgården inte kan nyttjas. Den föreslagna lekplatsskissen vänder sig därför till de lite yngre barnen.

Varför just vid Brännögården?

– Vi skulle vilja att Brännögården blev mer tilltalande och användbar. Brännögården och marken runt omkring är idag i behov av en upprustning och renovering. Målet och visionen är att den ska bli en mer trivsam och naturlig samlingsplats för alla här på ön. En lekplats är ett första steg i den riktningen – en början på en mer levande barn- och ungdomsinriktad Brännögård.

Hur ska lekplatsen se ut?

– Tanken är att det ska bli en lekplats med maritimt tema som bjuder in till fantasifulla lekar. Det är tänkt att vara en lekplats som är öppen för allmänheten och främst riktar sig till de lite yngre barnen. Det kommer finnas en gungställning med gungor för både större och mindre barn, en sandlåda, eka och sjöbod.

– Vi har besökt förskolan Skarven och pratat med barnen för att ta reda på deras behov. De tycker bland annat att det är kul att leka pirater, köra båt och fiska, leka affär samt bygga med sanden.

Hur blir det med säkerheten på lekplatsen?

– Lekplatsen måste byggas och besiktigas enligt EU-standarder och regelverk. Vi har tagit fram en budget och en skiss där alla gällande säkerhetsregler för lekplatsbygge är inräknade. Svensk Markservice kommer att anlitas för att säkra att byggnationen följer de regelverk som finns. När lekplatsen är färdig kommer underhåll och besiktning att ske löpande.

Behöver ni hjälp att bygga?

– Ja! För att bygga behöver vi ideell arbetskraft som vi hoppas att boende på Brännö kan hjälpa oss med. Verktyg och redskap kommer Iberts Fastighet och Byggservice AB att låna ut. Datum för en första gemensam arbetshelg där vi röjer på platsen kommer inom kort!

Hur ska lekplatsbygget finansieras?

– För att finansiera detta kommer Brännöföreningen söka olika bidrag men också samla in pengar genom donationer från privatpersoner och företag. Om du vill bidra till lekplatsen kan du redan nu sätta in pengar via swish eller bankgiro. Ange ”Lekplats” och ditt namn på inbetalningen. Stort tack!

Swish: 1232214567
Bankgiro: 5234-1245


Läs mer och kontakta lekplatsgruppen

Du kan ställa frågor och följa arbetet i Facebookgruppen Lekplats på Brännö.

Det går också bra att kontakta ansvariga i lekplatsgruppen:

Lisa Johansson, tel 0733-923876
Cecilia Wikensten, tel 0702-042694

Bakgrund – arbetsgrupp och årsmötets godkännande

Under hösten 2017 skapades en projektgrupp för att undersöka förutsättningarna för att bygga en allmän lekplats på Brännö. Gruppen lämnade in en motion till Brännöföreningens årsmöte 2018, med underlag, skisser och kostnadsberäkningar. Årsmötet gick på styrelsens rekommendation och biföll yrkandet om att fortsätta projekteringen och byggandet av en lekplats vid Brännögården.

Se motion och styrelsens yttrande