Ny lekplats på Brännö – hjälp behövs varje tisdag och torsdagkväll!

Kan du hjälpa till att färdigställa lekplatsen på Brännö?

Tisdagar och Torsdagar från den 1 Juni från kl 19.00 —> framåt. Så är ALLA välkommna att hjälpa till. Kanske har du barnbarn och har lite tid över att hjälpa?  Ju fler som möts upp desta snabbare blir lekplatsen färdig.

-Kontakta gärna projektledare Martha Nordwall Persson för mer information via mail: marthanordwall@gmail.com

 

Vi har under ganska lång tid planerat för en renovering av Brännögården samt bygge och iordningställande av en ny lekplats på marken intill gården och brandstationen för de mindre barnen. Arbetet med att projektera gården pågår men vi har delat upp projektet i etapper och när det gäller lekplatsen har vi nu en färdig idé och nu behöver vi din hjälp! Så här tänker vi oss att den skall se ut:

Vissa saker kanske vi köper men det roligaste skulle ju vara om allt kunde byggas på plats

 Vi har valt att lägga (färdigt) gräs som underlag för att få en trevlig yta både för lek och vila så innan vi kan börja bygga måste vi göra en del markarbeten. Med tanke på corona-pandemin vet vi inte riktigt när vi kan komma igång – vi måste vara lite försiktiga med föreningens ekonomi innan vi vet hur sommaren blir – men vi vill ändå samla ihop en grupp av människor som vill hjälpa till med att bygga och snickra så vi kan ”trycka på knappen” när det är dags. Vi hoppas att detta blir under den kommande sommaren

 Visst vill du vara med och skapa? Maila intresseanmälan till kontakt@brannoforeningen.se och berätta gärna om du har något specialområde som du vill bidra med. Välkommen!