Välkommen till Brännöföreningens öppna sommarmöte!

Tid: tisdagen den 6 augusti kl. 18.oo
Plats: Brännögården

Alla som är nyfikna på föreningens arbete är välkomna!

Utdrag ur dagornignen:

Rapport om aktiviteter under året
Rapport om medlemsantal och ekonomi
Öppen frågestund
Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag den 30 juli. Skicka ditt förslag till kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!
Styrelsen