Upprustning av Ramsdal den 7 juni 2020

Hallå alla bad- och simskolevänner!
Sommaren är snart här och vi behöver hjälp att sätta i rampen till simskolebryggan och rensa i Ramsdal. Det arbete vi gör varje vår är helt ideellt, för att förbereda våra badstränder inför sommarsäsongen. Alla hjälpande händer behövs! Ta gärna med barnen, de brukar tycka att det är roligt att hjälpa till att kratta och plocka skräp tillsammans.

När och var?
Söndagen den 7 juni.
Samling klockan 11.00 i Ramsdal

Vad ska göras?
Ramsdal ska rustas upp och ny ramp till Simskolebryggan ska sättas i, dras ut med båt och anslutas.
Repet med bojar ska upp ur havet (det är fullt med sjögräs och annat) och ersättas
med ett nytt rep med nya bojar.

I övrigt behöver vi hjälpas åt att kratta undan tång och klippa buskar och gräs.
Ta gärna med skottkärra, krattor, häcksax, sekatör, trimmer, skyffel eller grep.

Kontakta oss
Frågor? Skicka e-post till kontakt@brannoforeningen.se

Ny lekplats på Brännö – vill du hjälpa till?

Vi har under ganska lång tid planerat för en renovering av Brännögården samt bygge och iordningställande av en ny lekplats på marken intill gården och brandstationen för de mindre barnen. Arbetet med att projektera gården pågår men vi har delat upp projektet i etapper och när det gäller lekplatsen har vi nu en färdig idé och nu behöver vi din hjälp! Så här tänker vi oss att den skall se ut:

Vissa saker kanske vi köper men det roligaste skulle ju vara om allt kunde byggas på plats

 Vi har valt att lägga (färdigt) gräs som underlag för att få en trevlig yta både för lek och vila så innan vi kan börja bygga måste vi göra en del markarbeten. Med tanke på corona-pandemin vet vi inte riktigt när vi kan komma igång – vi måste vara lite försiktiga med föreningens ekonomi innan vi vet hur sommaren blir – men vi vill ändå samla ihop en grupp av människor som vill hjälpa till med att bygga och snickra så vi kan ”trycka på knappen” när det är dags. Vi hoppas att detta blir under den kommande sommaren

 Visst vill du vara med och skapa? Maila intresseanmälan till kontakt@brannoforeningen.se och berätta gärna om du har något specialområde som du vill bidra med. Välkommen!

Årsmöte 2020

Årsmöte söndag 23 februari kl.11.00 i Brännögården

Motioner och förslag från medlemmar ska vara
Brännöföreningen tillhanda senast den 9 februari.
E-post: kontakt@brannoforeningen.se
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Från den 16 februari kan du ta del av årsmötets
dagordning, föreningens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för 2019 på brannoforeningen.se.

Varmt välkomna!

Vill du bli medlem klicka här!