Välkommen på Brännöföreningens öppna sommarmöte 9 Augusti

Tid: Tisdagen den 9 augusti kl 18.00 i Brännögården

Till mötet är alla som är nyfikna på föreningens arbete välkomna. Det blir fika, information och frågestund.

Utdrag ur dagordningen:

  • Rapport från ordförande om gångna och kommande aktiviteter under året
  • Rapport: Medlemsantal
  • Rapport: Ekonomi
  • Fyllnadsval
  • Öppen frågestund

Förslag på fler punkter till mötet skall vara föreningen tillhanda senast tisdag 2 augusti. Skicka ditt förslag till: kontakt@brannoforeningen.se

Varmt välkommen!

Styrelsen

Montera Badstege i Vassdal 4-5 Juni

Hej alla som vill bidra med att montera badstegen i Vassdal!

Vi träffas den 4 och 5 juni kl 10 och jobbar till kl 16 vid platsen för badstegen. Högra sidan av Vassdalsviken några 100 m bort. Bilden är lite otydlig på bryggan för badstegen men det är den som samfälligheten har gett tillåtelse till. Det som ska göras är att badstegen ska skruvas ihop. 12 mm hål ska borras för infästningen av bryggan. Virke ska transporteras till platsen där det ska sågas och skruvas ihop, nu ligger det på Haggårdsvägen 35. Stigen till badplatsen behöver röjas. Badstegen och virket betalas av Brännöföreningen. Hör av er på messenger till mig om ni kommer och om ni vill ha mer information.
Hälsningar Erik Berglund

Rekord på strandstädningen?

Söndagen den 8 maj var det totalt 81 personer som deltog på strandstädningen/förberedelse på våra tre olika stränder på ön. Ramsdal, Vassdals och Gröna vik. Vi hade tur med vädret också och det kändes nästa som om sommaren låg runt hörnet. Därefter grillade vi korv tillsammans som sig seden bör!

Vassdal

Har man börjat förbereda för en grillplats.

Ramsdal

Stränderna krattade bort all tång och bars bort. I med stegarna på bryggorna och i år lyckades vi (trumvirvel) även få i flytbryggan med rampen. Det var ett tag sedan detta lyckades på städ-dagen! Dock behöver vi byta ut lite trall på flytbryggan för att fästa stegen.

Gröna vik

Även här städades det och förbereds inför sommaren badgäster.

ETT STORT TACK till ER alla som hjälper oss under dessa städdagar. Vad vore Brännö utan sina funktionärer.

//Styrelsen

För er med barn som deltagit i våra sommaraktiviteter på Brännö!

Vår förhoppning är att återigen kunna erbjuda simskola, fotbollsskola, Brännölopp, Lillen Cup mm. För att kunna genomföra detta behövs dock fler funktionärer – både samordnare och funktionärer i samband med genomförandet.

Simskolan tror vi är löst och planeras för veckorna 26 – 31.

Avseende friidrottsskolan behöver vi en ”vikarie” för planering och genomförande av den aktiviteten i sommar eftersom vår ordinarie funktionär har förhinder i år.

Fotbollsskolan kan genomföras men där behöver vi i så fall en grupp föräldrar / funktionärer som planerar och genomför arrangemanget. Vår tränare från tidigare år kan ställa upp under själva fotbollsskolan men har begränsat med tid för förberedelser.

För att kunna genomföra Brännöloppet, Lillen Cup mm behövs också funktionärer.

Om någon av dessa aktiviteter är extra viktig för dig och om du har möjlighet att engagera dig behöver vi din intresseanmälan senast den 24 april.

—>Maila till kontakt@brannoforeningen.se.